Dokumentai
Aktualūs dokumentai nuo 2020-09-01 d. Atnaujinta Dydis
Bendradarbiavimo sutartis 2022-10-18 09:58:25 7.25 MB
Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo patvirtinimo pakeitimo 2023-02-20 12:59:19 123.15 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (infografikas) 2023-02-20 13:01:23 25.46 MB
Dėl infekcinių susirgimų 2023-09-20 13:57:52 104.62 KB
Mokykla
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo. 2020-09-01 18:01:08 158.95 KB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto mokyklose. 2020-09-01 18:00:43 151.98 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 09:15:39 46 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2024 ir 2024-2025 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-08-31 13:55:35 334.71 KB
2024-2028 metų strateginis veiklos planas 2024-02-15 08:30:06 467.49 KB
Metiniai veiklos planai
Metinis veiklos planas 2019 metams 2020-02-25 18:02:46 90.48 KB
Metinis veiklos planas 2018-2019 m.m. 2020-02-25 18:02:46 378.26 KB
Metinis veiklos planas 2020 metams 2020-10-19 14:24:20 340.2 KB
Metinis veiklos planas 2021 metams 2021-02-03 09:59:39 224.14 KB
Metinis veiklos planas 2023 metams 2023-02-27 12:21:25 297.79 KB
Metinis veiklos planas 2024 metams 2024-02-26 08:21:48 214.7 KB
Metinis veiklos planas 2022 metams 2022-09-07 10:03:48 215.67 KB
Mėnesio veiklos planai
2020m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2020-11-08 18:04:02 164.37 KB
2020m. spalio mėn. veiklos planas 2020-11-08 18:05:07 170.46 KB
2020m. lapkričio mėn. veiklos planas 2020-11-23 13:31:38 158.62 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2020-12-01 15:36:20 192.12 KB
2021m. sausio mėn. veiklos planas 2021-01-06 11:28:47 163.06 KB
2021m. vasario mėn. veiklos planas 2021-02-02 09:41:26 161.31 KB
2021m. kovo mėn. veiklos planas 2021-03-05 13:19:20 150.29 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2021-04-07 09:16:10 162.65 KB
2021m. gegužės mėn. veiklos planas 2021-04-30 14:25:01 161.34 KB
2021m. birželio mėn. veiklos planas 2021-06-03 13:32:06 152 KB
2022m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-09-30 12:49:55 87.37 KB
2022m. spalio mėn. veiklos planas 2022-10-21 12:07:03 87.75 KB
2022m. lapkričio mėn. veiklos planas 2022-11-07 13:51:30 90.38 KB
2021m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2021-11-05 10:44:41 89.54 KB
2021m. spalio mėn. veiklos planas 2021-11-05 10:45:30 91.4 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2022-12-02 08:32:34 90.62 KB
2021m. lapkričio mėn. veiklos planas 2021-11-05 10:46:22 90.49 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2021-12-02 09:23:36 91.66 KB
2022m. sausio mėn. veiklos planas 2021-12-31 13:33:59 90.45 KB
2023m. sausio mėn. veiklos planas 2023-02-01 13:14:52 87.44 KB
2023m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-04-03 14:37:21 92.33 KB
2023m. vasario mėn. veiklos planas 2023-02-01 13:16:09 87.65 KB
2023m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-05-03 10:34:48 92.54 KB
2022m. vasario mėn. veiklos planas 2022-02-01 15:29:59 89.8 KB
2022m. kovo mėn. veiklos planas 2022-03-02 15:24:49 90.62 KB
2023m. kovo mėn. veiklos planas 2023-03-07 09:18:45 92.51 KB
2023m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-11-07 12:02:29 90.25 KB
2023m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-10-06 13:33:54 89.45 KB
2022m. balandžio mėn. veiklos planas 2022-04-03 15:59:55 92.56 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-10-09 10:34:03 89.19 KB
2022m. gegužės mėn. veiklos planas 2022-05-03 12:18:59 91.17 KB
2024m. sausio mėn. veiklos priemonių planas 2024-01-15 13:01:30 87.01 KB
2023m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-12-04 09:58:51 88.66 KB
2024m. vasario mėn. veiklos priemonių planas 2024-02-02 09:57:03 88.03 KB
2024m. kovo mėn. veiklos priemonių planas 2024-03-08 09:30:26 88.58 KB
2022m. birželio mėn. veiklos planas 2022-06-15 14:01:06 82.74 KB
2024m. balandžio mėn. veiklos priemonių planas 2024-04-04 10:11:31 91.32 KB
2024m. gegužės mėn. veiklos priemonių planas 2024-05-02 09:52:10 90.49 KB
2024m. birželio mėn. veiklos priemonių planas 2024-06-11 13:42:36 80.73 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Mokykla
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 d. sprendimas Nr. 1-423 "Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo" 2020-07-31 12:28:27 338.38 KB
Darželis
Priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas (atnaujintas) 2020-07-31 12:35:39 380.51 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Vaikų dienos poilsio organizavimas ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse 2023-08-31 08:24:22 227.83 KB
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus raštas 2023-08-31 08:25:37 2.19 MB
Pradinis ugdymas
2020-2021 m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-09-09 09:09:44 297 KB
Pradinio ugdymo bendroji programa 2020-09-09 09:09:44 1.62 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2020-09-09 09:09:44 226 KB
Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-09-09 09:09:44 89 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 09:15:39 46 KB
2021-2022 m. ir 2022 - 2023 m.m Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2022-09-28 12:37:11 455.02 KB
Adaptacija pirmokams. Rekomendacijos tėvams. 2023-06-20 08:18:11 14.44 MB
Visos dienos mokykla
VDM grupės darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-22 18:47:49 184.26 KB
VDM paslaugų teikimo sutartis 2020-09-22 18:51:45 33.5 KB
VDM prašymo forma 2020-09-22 18:52:32 34 KB
Dokumentų formos
Lankomumo pateisinimo forma 2019-11-25 15:16:54 12.12 KB
NMPP
NMPP ataskaita 2019 2020-02-10 18:56:41 1.37 MB
2021-2022m.m. 4 klasių mokinių NMPP vykdymo instrukcija 2022-03-28 14:15:28 421.51 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-09 08:44:20 169.27 KB
Priėmimas į pradines klases
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 d. sprendimas Nr. 1-423 "Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo" 2020-07-31 12:28:27 338.38 KB
Įsakymas dėl pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-03-29 14:24:22 305.34 KB
Įsakymas dėl pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos sudėties keitimo 2021-06-03 18:47:31 178.64 KB
2023m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 4 2023-06-23 15:56:13 90.45 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2023m.) 2023-02-27 09:13:26 250.37 KB
2023m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 1 2023-06-06 08:27:28 102.96 KB
2023m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 2 2023-06-08 08:56:00 92.45 KB
2023m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 3 2023-06-13 11:08:38 92.49 KB
Dėl Vilniaus Volungės darželio-mokyklos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-03-28 14:55:07 103.28 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas (2022m.) 2022-03-28 14:56:31 190.05 KB
2022m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 1 2022-06-03 13:30:48 108.03 KB
2022m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 2 2022-06-07 12:05:36 92.98 KB
2022m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr.3 2022-06-13 15:15:52 92.97 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo 2024-03-01 09:33:52 102.77 KB
2022m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr.4 2022-06-21 13:58:24 89.92 KB
2024m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr.1 2024-06-07 16:59:57 104.25 KB
Priešmokyklinis ugdymas
Dėl priešmokyklinio ugdymo ir brandumo vertinimo 2024-01-23 13:18:55 15.99 MB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022-09-28 12:52:17 517.37 KB
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo programa 2019-11-24 01:24:21 1.43 MB
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-23 16:56:21 184.75 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių ugdytinių lankomumo tvarkos aprašas (nuo 2020-02-18d.) 2020-03-04 11:01:28 97.5 KB
Mokinių veiklos organizavimas
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-23 22:34:41 74 KB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-24 10:56:38 115 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl ligos pateisinimo 2019-11-24 04:47:56 12.26 KB
Dėl ugdymo dienų pateisinimo nelaimė šeimoje atveju (darželis) 2019-11-25 01:03:03 12.36 KB
Dėl mokesčio perskaičiavimo 2019-11-24 03:01:41 12.23 KB
Dėl vasaros atostogų suteikimo 2020-03-04 11:13:25 25.5 KB
Pateisinimas dėl mokinių atostogų. 2020-03-04 11:16:33 26 KB
Pateisinimas dėl kitų priežasčių 2020-03-04 11:17:32 26.5 KB
Dėl mokesčio lengvatos taikymo (atnaujinta) 2020-07-02 09:51:16 30.5 KB
Dėl ugdymo modelio pakeitimo 2020-09-30 14:17:26 25 KB
Prašymas Vaiko gerovės komisijai (VGK) 2023-11-23 09:53:20 105.31 KB
Prašymas dėl priešmokyklinio ugdymo sutarties sudarymo 2024-01-26 13:33:19 28 KB
Prašymas dėl pietų miego 2022-09-06 09:57:47 71.98 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės 2019-12-05 17:58:41 453.5 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-05 17:58:41 26.73 KB
Volungės darželio-mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas 2019-12-05 17:58:41 18.25 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 51 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 21.45 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 118.5 KB
Volungės darželio-mokyklos konsepcija "Mokykla be sienų" 2019-12-13 17:11:45 74.81 KB
Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika 2021-01-28 11:53:28 230.92 KB
Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika (priedas) 2021-01-28 11:52:21 109.97 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021-01-29 08:09:49 2 MB
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-01-29 13:46:45 1.79 MB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi darželyje - mokykloje tvarkos aprašas 2021-02-08 09:14:30 119.31 KB
Gautų dovanų tvarkos aprašas 2021-02-10 11:26:56 226.64 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos skatinimo tvarkos aprašas 2021-03-08 11:05:18 148.14 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje (2020 08 26 Nr. 1-613) 2021-08-14 10:16:09 195 KB
Savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-04 18:27:44 254.69 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-11-23 13:12:40 138.95 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos bendruomenės informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2022-12-28 13:30:45 155.27 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos elektroninio dienyno "Mūsų darželis" tvarkos aprašas 2022-12-28 13:33:18 174.55 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos inventorizacijos taisyklės 2023-01-04 09:21:26 198.78 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2023-03-22 14:25:12 90.83 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-03-07 09:17:35 1.07 MB
Rekomendacijos dėl krizių valdymo Vilniaus miesto ugdymo įstaigose 2023-02-27 10:56:42 170.56 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-08-25 12:00:03 129.12 KB
Krizės valdymo algoritmas mokykloje 2023-02-27 10:57:27 450.29 KB
Krizių valdymas mokykloje (metodinė medžiaga) 2023-02-27 10:59:21 602.73 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023m. 2023-05-11 10:06:12 126.79 KB
Volungės darželio - mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-09-20 14:00:58 95.95 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos spec. pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:09:13 97.1 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašas 2023-11-08 14:10:27 99.18 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos naudojimo(si) mobiliaisiais telefonais ir kitais mobiliaisiais įrenginiais taisyklės 2023-10-09 15:29:51 116.49 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:11:22 120.48 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:12:12 257.87 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-11-13 09:20:58 262.35 KB
Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:13:06 138.39 KB
Mokinių turizmo ir trumpalaikių ugdymo vietų keitimo už mokyklos ribų renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-13 09:24:41 181.7 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 2023-11-13 09:28:12 122.68 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos mentorystės veiklos aprašas 2024-01-09 13:08:51 116.54 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2024m.) 2023-12-14 12:10:13 237.67 KB
Nekontaktinių valandų tvarkos aprašas 2024-02-26 13:09:08 110.63 KB
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-24 14:29:13 177.8 KB
Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Volungės darželyje-mokykloje tvarkos aprašas 2024-06-04 14:27:32 149.39 KB
Nuostatai
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos nuostatai 2022-05-24 12:23:04 5.11 MB
Volungės darželio - mokyklos Tarybos nuostatai 2022-09-28 09:43:53 124.92 KB
Valgiaraštis
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos ugdytinių valgiaraštis (4-7 metų amžiaus gr.) 2023-09-11 14:07:06 3.13 MB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos ugdytinių valgiaraštis (6-11 metų amžiaus gr.) 2023-09-11 14:08:20 3.54 MB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių valgiaraštis (1-3 metų amžiaus gr.) 2023-09-25 12:59:56 3.1 MB
Valgiaraštis 2024-02-05/09 2024-01-31 08:42:43 368.42 KB
Valgiaraštis 2023-12-18/22 2023-12-12 09:34:15 369.38 KB
Valgiaraštis 2024-01-08/12 2023-12-21 11:52:38 368.58 KB
Valgiaraštis 2024-02-12/15 2024-02-07 10:19:56 362.98 KB
Valgiaraštis 2024-01-15/19 2024-01-09 12:52:12 367.84 KB
Valgiaraštis 2024-02-26/2024-03-01 2024-02-15 15:19:21 373.01 KB
Valgiaraštis 2024-01-22/26 2024-01-09 12:52:52 364.95 KB
Valgiaraštis 2024-03-04/08 2024-02-15 15:19:54 366.73 KB
Valgiaraštis 2024-01-29/2024-02-02 2024-01-09 12:54:33 367.03 KB
Valgiaraštis 2024-03-12/15 2024-02-15 15:22:03 370.08 KB
Valgiaraštis 2024-03-18/22 2024-03-12 16:36:38 372.97 KB
Valgiaraštis 2024-03-25/29 2024-03-12 16:38:31 366.83 KB
Valgiaraštis 2024-04-08/12 2024-03-28 10:46:49 373.12 KB
Valgiaraštis 2024-04-15/19 2024-03-28 10:51:30 366.59 KB
Valgiaraštis 2024-04-22/26 2024-04-16 10:40:06 374.81 KB
Valgiaraštis 2024-04-29/2024-05-03 2024-04-22 10:18:31 368.52 KB
Valgiaraštis 2024-05-06/10 2024-05-02 12:34:46 366.37 KB
Valgiaraštis 2024-05-13/17 2024-05-08 10:50:01 374.59 KB
Valgiaraštis 2024-05-20/24 2024-05-13 08:18:31 372.98 KB
Valgiaraštis 2024-05-27/31 2024-05-13 08:19:13 367.14 KB
Valgiaraštis 2024-06-03/07 2024-05-27 12:55:11 373.88 KB
Valgiaraštis 2024-06-10/11 2024-06-04 08:15:39 358.81 KB
Mokinių maitinimas
Rekomendacijos ikimokyklinių įstaigų valgiaraščių sudarymui. 2019-11-23 17:01:28 394.87 KB
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2021-08-14 09:57:21 343.51 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų 2021-08-14 10:00:27 676.18 KB
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo ogranizavimo (2021 01 01) 2021-08-14 10:11:57 777.41 KB
Sausų davinių asortimentas 2021-08-24 13:55:23 1.72 MB
Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2021-11-10 17:55:14 122.46 KB
Valgyklos patalpų nuomos sutartis 2022-09-28 13:24:00 1.45 MB
Maitinimo paslaugų sutartis 2022-09-28 13:24:48 2.44 MB
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose nustatymo 2022-05-24 12:29:00 195.16 KB
Dėl mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos mokinio maitinimo normos nustatymo 2022-09-28 13:27:03 141.31 KB
Dėl mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo pakeitimo 2022-12-23 10:32:13 336.72 KB
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje/priešmokyklinėje grupėje 2022-09-28 13:26:07 260.73 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-11-23 17:08:38 16.97 KB
Vaiko gerovės komisija
Kam mokykloje reikalinga Vaiko gerovės komisija ir kaip ji veikia? 2019-11-23 17:03:29 2.19 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-29 08:28:02 122.7 KB
Darbo užmokestis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023m. II ketv. 2023-07-14 10:57:50 89.18 KB
Darbo apmokėjimo sistema (atnaujinta nuo 2022-01-01) 2022-02-02 16:00:00 366.83 KB
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023m. III ketv. 2023-10-12 15:03:14 89.15 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-03-01 08:33:22 202.42 KB
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis per 2024m. I ketv. 2024-04-11 09:37:47 88.83 KB
Aktualūs dokumentai COVID-19 pandemijos metu Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo nuo 2020-06-01 d. 2020-06-05 12:45:12 208.16 KB
Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo įstaigose nuo 2020-05-18 d. 2020-06-05 12:45:13 142.86 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-06-05 12:45:13 218.43 KB
Veiksmų nustačius COVID-19 įstaigoje planas 2020-06-05 12:45:13 349.63 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (MOKYKLA) 2020-06-05 12:45:13 73.5 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (DARŽELIS) 2020-06-05 12:45:13 58.5 KB
SAM ministro sprendimas dėl COVID-19 valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose 2020-06-05 12:45:13 150.74 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2020-06-05 12:45:13 216.11 KB
REKOMENDACIJOS (2020-06-17 D.) 2020-06-19 10:53:37 21.49 KB
VESOC sprendimas (2020-06-16 d.) 2020-06-19 10:56:30 138.47 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų. 2020-11-08 17:30:48 143.58 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-11-08 17:31:34 145.29 KB
Vaikų ugdymo namuose infografikas 2020-11-13 13:22:10 232.93 KB
Informacija tėvams/globėjams dėl COVID-19 ligos 2020-11-17 09:08:01 1.22 MB
LR Vyriausybės nutarimas 2020-12-09 17:56:19 280.01 KB
Ugdymo sąlygos nuo gruodžio 16d. iki sausio 31d. 2020-12-16 13:14:57 884.11 KB
Švietimo bendruomenei 2020-12-16 16:34:23 372.48 KB
Kaip atpažinti problemas ir suteikti pagalbą mokiniams, patiriantiems nuotolinio mokymo sunkumų? 2021-01-21 16:51:20 927.32 KB
„Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ rekomendacijos tėvams ir mokiniams 2021-01-21 17:08:03 658.38 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą 2021-10-18 13:39:29 448.13 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą 2021-10-18 13:40:43 473.2 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą 2021-10-18 13:41:31 476.33 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-18 13:43:50 506.56 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-18 13:45:16 506.09 KB
Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje algoritmas 2021-10-18 13:47:13 729.11 KB
COVID-19 atvejo algoritmas mokykloje (atnaujintas 2022.01.17) 2022-01-19 14:29:00 6.01 MB
Pavyzdinė sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime covid-19 ligai įtarti ar diagnozuoti forma 2022-02-22 08:01:14 183.47 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaitos
Strateginio plano 2019-2023 metams stebėsena (2019 m.) 2020-10-12 12:27:57 464.33 KB
2019 metų veiklos plano įgyvendinimas. 2020-10-12 12:27:57 390.24 KB
2017-2018 m. m. veiklos plano įgyvendinimas. 2020-10-12 12:27:57 359.62 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2021-01-27 12:18:19 210.38 KB
2020 metų įsivertinimo ataskaita 2021-01-29 11:58:27 98.36 KB
2022m. direktorės Editos Kaniavaitės veiklos ataskaita ir užduotys 2023-03-28 09:34:45 2.43 MB
2021m. direktorės E. Kaniavaitės veiklos ataskaita 2022-03-22 12:25:08 2.52 MB
2021m. veiklos ataskaita 2022-09-07 10:05:29 178.78 KB
Finansinės ataskaitos
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 m. 2020-10-12 12:29:04 94.84 KB
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m. 2020-10-12 12:29:04 153.81 KB
2018 metų finansinė ataskaita 2020-10-12 12:29:04 314.28 KB
2017 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:04 314.4 KB
2016 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:04 290.96 KB
2015 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:05 268.8 KB
2020 metų finansinės ataskaitos 2021-01-25 16:58:22 147.52 KB
2022m. finansinė ataskaita 2023-02-09 09:18:22 124.71 KB
2019m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-13 13:20:35 402.87 KB
2020m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-13 13:21:17 0.96 MB
2021m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-13 13:21:54 354.93 KB
2023m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-15 08:42:05 372.73 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
ĮSAK „Dėl viešųjų pirkimų negaliojimo“. 2019-11-23 17:05:21 36.77 KB
ĮSAK „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo“. 2019-11-24 21:51:35 36.77 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. 2019-11-25 07:56:35 54.5 KB
Viešųjų pirkimų organizatoriaus darbo reglamentas. 2019-11-23 17:06:24 57 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2021-08-12 09:11:22 251.92 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (atnaujinta) 2021-08-12 09:21:12 1.29 MB
Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023m. 2023-03-29 15:17:10 218.69 KB
Sveikatos priežiūros specialistas pataria Atnaujinta Dydis
Gripas ir jo profilaktika 2020-01-07 11:25:24 623.72 KB
Mobilieji telefonai ir jų žala 2020-01-07 11:24:49 1.17 MB
Kada, kiek ir kaip valgome 2020-01-07 11:24:09 4.76 MB
Kaip apsisaugoti nuo peršalimo ligų 2020-01-07 11:23:10 595.83 KB
Pedikiuliozės profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos 2022-11-23 13:14:40 1.06 MB
Saugus elgesys ant ledo 2022-12-07 12:21:22 352.32 KB
Nešvaistyti maisto gali ir tu 2022-12-07 12:23:19 1.01 MB
Rekomendacijos mokiniams "Nešvaistyti maisto gali ir tu" 2022-12-07 12:24:40 1.08 MB
Visuomenės sveikatos specialistas 2023-03-24 11:19:42 1.46 MB
Klasių vėdinimas, kaip COVID-19 ligos prevencijos priemonė 2022-02-11 13:50:47 2.45 MB