Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Metinis veiklos planas 2018-2019 m.m. 2019-11-08 16:05:24 378.26 KB
Pamokų tvarkaraštis 2019-2020 m. m. 2019-11-08 22:56:22 140.74 KB
Strateginis planas 2019-2023 metams 2019-11-11 00:33:49 1.19 MB
Priėmimas į mokyklą-darželį
Mokinių priėmimo į Vilniaus Volungės darželį-mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas – 2019m 2019-11-10 19:20:51 284.17 KB
Ugdymas
Pradinio ugdymo planas 2019 m. 2019-11-09 04:52:55 56.11 KB
Pradinio ugdymo planas 2018 m. 2019-11-11 15:15:43 48.42 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2019-11-09 16:11:08 1.43 MB
Priešmokyklinio ugdymo programa 2019-11-10 20:35:44 1.57 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo veiklos aprašas 2019-11-12 08:54:20 73.5 KB
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas dėl visos dienos mokyklos 2019-11-08 19:49:39 656.39 KB
Pradinio ugdymo bendroji programa 2019-11-10 06:33:21 1.62 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2019-11-09 02:23:31 226 KB
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-09 01:53:42 184.75 KB
Mokinių veiklos organizavimas
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-08 17:13:48 74 KB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-09 03:30:49 115 KB
Metiniai veiklos planai
Metinis veiklos planas 2019 metams 2019-11-10 18:47:27 90.48 KB
Metinis veiklos planas 2018-2019 m.m. 2019-11-08 16:05:24 378.26 KB
Prašymų formos
Dėl mokesčio už darželį lengvatos taikymo 2019-11-08 12:52:42 29 KB
Dėl mokesčio už darželį perskaičiavimo 2019-11-12 14:58:20 24.5 KB
Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2019-11-09 02:39:38 28 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2019-11-12 14:58:50 24.5 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-09 01:53:42 184.75 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-08 08:55:12 24.9 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus Volungės darželį-mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas – 2019m 2019-11-10 19:20:51 284.17 KB
Volungės darželio-mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas 2019-11-09 07:00:24 18.25 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-11-08 19:22:51 26.73 KB
Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams 2019-11-08 23:50:01 55.5 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2019-11-09 01:24:11 51 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2019-11-12 10:40:59 21.45 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-09 09:23:38 24.9 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-11-12 16:02:32 453.5 KB
Nuostatai
Volungės nuostatai. 2019-11-08 04:19:30 40.3 KB
Mokinių maitinimas
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. 2019-11-10 22:10:05 486.07 KB
Rekomendacijos ikimokyklinių įstaigų valgiaraščių sudarymui. 2019-11-11 11:45:59 394.87 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-11-08 19:38:48 16.97 KB
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis. 2019-11-08 14:46:38 22.36 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2019-11-08 19:09:28 81 KB
Aprašų projektai
ŠMSM raštas 2019-11-12 10:53:00 216.54 KB
Pradinių klasių mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-11-10 19:38:46 88 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaitos
Mokinio krepšelio lėšų panaudojimas. 2019-11-09 02:25:28 221.2 KB
Tėvų ugdymo lėšų panaudojimas. 2019-11-08 23:18:11 235.47 KB
2 procentų lėšų panaudojimas. 2019-11-09 22:47:10 162.61 KB
Aplinkos lėšų panaudojimas. 2019-11-11 08:04:00 200.78 KB
Finansinės ataskaitos
2015 metų finansinės ataskaitos 2019-11-08 10:56:30 268.8 KB
2016 metų finansinės ataskaitos 2019-11-08 21:23:58 290.96 KB
2017 metų finansinės ataskaitos 2019-11-12 02:32:59 314.4 KB
2018 metų finansinė ataskaita 2019-11-11 04:28:08 314.28 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
ĮSAK „Dėl viešųjų pirkimų negaliojimo“. 2019-11-11 14:19:46 36.77 KB
ĮSAK „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo“. 2019-11-10 17:27:05 36.77 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. 2019-11-11 16:10:52 54.5 KB
Viešųjų pirkimų organizatoriaus darbo reglamentas. 2019-11-09 03:02:03 57 KB
Pamokų tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
IT ir Gamtos mokslai
Informacinių technologijų ir gamtos mokslų pamokų tvarkaraščiai 2019-11-09 13:15:23 46 KB
Informacinių technologijų ir gamtos mokslų pamokų tvarkaraštis 2019-11-10 17:29:59 48 KB