Priešmokyklinis ugdymas

Informuojame, kad nuo 2018 metų rugsėjo penkiamečiai vaikai priešmokyklinio ugdymo grupes galės lankyti, jeigu taip nuspręs jų tėvai.

 • 2019-2020 mokslo metams Volungės darželyje mokykloje formuojama 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (vykdoma priešmokyklinio ugdymo programa) ir 1  jungtinė grupė (vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos).
 • Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.
 • Programos minimali trukmė – 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę). Priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas, įvertinęs konkrečioje savivaldybėje gyvenančių vaikų ir šeimų poreikius, gali organizuoti ir kitus priešmokyklinės grupės veiklos modelius (kai trukmė  yra 6 val., 8 val., 10 val. per dieną  ar kt.).

Dokumentai

Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2019-11-24 09:04:51 1.57 MB
Priešmokyklinio ugdymo ankstinimo etapai 2019-11-24 15:21:18 133.65 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-25 13:20:41 54.5 KB
Dokumentų formos
Priešmokyklinio ugdymo sutarties forma 2019-11-23 16:57:23 235.97 KB

Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Dėl mokesčio už darželį lengvatos taikymo 2019-11-23 16:55:58 29 KB
Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2019-11-24 14:08:11 28 KB
Prašymas dėl ligos pateisinimo 2019-11-24 04:47:56 12.26 KB
Dėl ugdymo dienų pateisinimo nelaimė šeimoje atveju (darželis) 2019-11-25 01:03:03 12.36 KB
Dėl mokesčio perskaičiavimo 2019-11-24 03:01:41 12.23 KB
Dėl vasaros atostogų suteikimo 2020-03-04 11:13:25 25.5 KB
Pateisinimas dėl mokinių atostogų. 2020-03-04 11:16:33 26 KB
Pateisinimas dėl kitų priežasčių 2020-03-04 11:17:32 26.5 KB

Tėvams norintiems, kad jų vaikas ugdytųsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą reikia teikti prašymą.

Sutartis sudaroma 1 mokslo metams:

 • Su tėvais, kurių vaikai lanko Volungės darželį-mokyklą ir yra gimę 2013 metais, sutartis dėl priešmokyklinio ugdymo bus sudaroma iki 2019 m. birželio 30 d. 
 • Su tėvais, kurie nori vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (vaikai gimę 2013 sausio – balandžio 30 d.), sutartys bus pasirašomos iki 2019 m. birželio 30 d. Šie vaikai lankys jungtines grupes (grupes, kuriose šiuo metu ugdosi).

„21. Jungtinė grupė, kurioje vaikų, ugdomų pagal:
21.1. priešmokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama priešmokyklinio ugdymo grupe ir joje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai).
21.2. ikimokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama ikimokyklinio ugdymo grupe, joje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-ai).“

(Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas,  2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674)

Naudingos nuorodos

 1. Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 2. „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“
Atnaujinta: 2020-03-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.20 - 12.05
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
ES parama