Priešmokyklinis ugdymas

Mieli Tėveliai, kurių vaikai jau lanko Volungės darželį-mokyklą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 INFORMUOJAME, kad dėl karantino ir prasidėjusių vasaros atostogų nukeliame priešmokyklinio ugdymo sutarčių pasirašymą iki rugpjūčio antros pusės. Sutartis paruošime. 


Informuojame, kad nuo 2018 metų rugsėjo penkiamečiai vaikai priešmokyklinio ugdymo grupes galės lankyti, jeigu taip nuspręs jų tėvai.

 • 2020-2021 mokslo metams Volungės darželyje mokykloje formuojamos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (vykdoma priešmokyklinio ugdymo programa).
 • Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.
 • Programos minimali trukmė – 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę). Priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas, įvertinęs konkrečioje savivaldybėje gyvenančių vaikų ir šeimų poreikius, gali organizuoti ir kitus priešmokyklinės grupės veiklos modelius (kai trukmė  yra 6 val., 8 val., 10 val. per dieną  ar kt.).
 • Priešmokyklinio ugdymo grupės "Pelėdžiukai" ir "Drugeliai" https://volunges.lt/paslaugos/ugdymas/ikimokyklinis-ugdymas

Dokumentai

Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2019-11-24 09:04:51 1.57 MB
Priešmokyklinio ugdymo ankstinimo etapai 2019-11-24 15:21:18 133.65 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-25 13:20:41 54.5 KB
Dokumentų formos
Priešmokyklinio ugdymo sutartis (atnaujinta) 2020-06-19 11:18:09 90 KB

Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2019-11-24 14:08:11 28 KB
Prašymas dėl ligos pateisinimo 2019-11-24 04:47:56 12.26 KB
Dėl ugdymo dienų pateisinimo nelaimė šeimoje atveju (darželis) 2019-11-25 01:03:03 12.36 KB
Dėl mokesčio perskaičiavimo 2019-11-24 03:01:41 12.23 KB
Dėl vasaros atostogų suteikimo 2020-03-04 11:13:25 25.5 KB
Pateisinimas dėl mokinių atostogų. 2020-03-04 11:16:33 26 KB
Pateisinimas dėl kitų priežasčių 2020-03-04 11:17:32 26.5 KB
Dėl mokesčio lengvatos taikymo (atnaujinta) 2020-07-02 09:51:16 30.5 KB
Dėl ugdymo modelio pakeitimo 2020-09-30 14:17:26 25 KB

Tėvams norintiems, kad jų vaikas ugdytųsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą reikia teikti prašymą.

Sutartis sudaroma 1 mokslo metams:

 • Su tėvais, kurių vaikai lanko Volungės darželį-mokyklą ir yra gimę 2014 metais, sutartis dėl priešmokyklinio ugdymo bus sudaroma iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 
 • Su tėvais, kurie nori vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (vaikai gimę 2015), sutartys bus pasirašomos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

Naudingos nuorodos

 1. Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 2. „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“
Atnaujinta: 2022-01-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.40 - 9.25
 • 2. 9.35 - 10.20
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 12.15 - 13.00
 • 5. 13.10 - 13.55
 • 6. 14.05 - 14.50