Pamokų tvarkaraštis

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Metinis veiklos planas 2018-2019 m.m. 2019-11-08 16:05:24 378.26 KB
Pamokų tvarkaraštis 2019-2020 m. m. 2019-11-08 22:56:22 140.74 KB
Strateginis planas 2019-2023 metams 2019-11-11 00:33:49 1.19 MB
Priėmimas į mokyklą-darželį
Mokinių priėmimo į Vilniaus Volungės darželį-mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas – 2019m 2019-11-10 19:20:51 284.17 KB
Ugdymas
Pradinio ugdymo planas 2019 m. 2019-11-09 04:52:55 56.11 KB
Pradinio ugdymo planas 2018 m. 2019-11-11 15:15:43 48.42 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2019-11-09 16:11:08 1.43 MB
Priešmokyklinio ugdymo programa 2019-11-10 20:35:44 1.57 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo veiklos aprašas 2019-11-12 08:54:20 73.5 KB
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas dėl visos dienos mokyklos 2019-11-08 19:49:39 656.39 KB
Pradinio ugdymo bendroji programa 2019-11-10 06:33:21 1.62 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2019-11-09 02:23:31 226 KB
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-09 01:53:42 184.75 KB
Mokinių veiklos organizavimas
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-08 17:13:48 74 KB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-09 03:30:49 115 KB
Metiniai veiklos planai
Metinis veiklos planas 2019 metams 2019-11-10 18:47:27 90.48 KB
Metinis veiklos planas 2018-2019 m.m. 2019-11-08 16:05:24 378.26 KB
Prašymų formos
Dėl mokesčio už darželį lengvatos taikymo 2019-11-08 12:52:42 29 KB
Dėl mokesčio už darželį perskaičiavimo 2019-11-12 14:58:20 24.5 KB
Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2019-11-09 02:39:38 28 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2019-11-12 14:58:50 24.5 KB