Vaiko gerovės komisija

Vilniaus Volungės darželio-mokyklos Vaiko gerovės komisijos (VGK) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VGK vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

VGK posėdžiai vyksta pirmą kiekvieno mėnesio antradienį 13.30 - 14.30 valandą (spec. pedagogės kabinete).

Vilniaus Volungės darželio-mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis (patvirtinta 2022 m. rugsėjo 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-74):

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Atstovas

Kontaktai

1.

Adas Papartis

Pirmininkas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

adas.papartis@volunges.lt

2.

Svetlana Zaivej

Pirmininko pavaduotoja

Socialinė pedagogė

svetlana.zaivej@volunges.lt

3.

Violeta Pobedonosceva

Narė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

violeta.pobedonosceva@volunges.lt

4.

Inga Dovidaitienė

Narė

Psichologė

inga.dovidaitiene@volunges.lt

5.

Grita Rakauskaitė

Narė

Logopedė

grita.rakauskaite@volunges.lt

6.

Laima Pavalkiūtė

Narė

VDM pedagogė

laima.pavalkiute@volunges.lt

7.

Julija Nugarė

Narė

Mokytojo padėjėja

julija.nugare@volunges.lt

8.

Aistė Cicėnė

Sekretorė

Spec. pedagogė

aiste.cicene@volunges.lt

Jeigu turite svarbių klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų ar problemų, galite rašyti el. paštu vgk@volunges.lt      

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Kam mokykloje reikalinga Vaiko gerovės komisija ir kaip ji veikia? 2019-11-23 17:03:29 2.19 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-29 08:28:02 122.7 KB

Atnaujinta: 2024-05-09
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.10 - 13.55