Vaiko gerovės komisija

Vilniaus Volungės darželio-mokyklos Vaiko gerovės komisijos (VGK) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VGK vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

VGK posėdžiai vyksta pirmą kiekvieno mėnesio ketvirtadienį 10.35 - 11.15 valandą (direktoriaus kabinete).

Vilniaus Volungės darželio-mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis (patvirtinta 2019 m. rugsėjo 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-93)

Pirmininkas - 

Nariai:

 • Inga Dovidaitienė, psichologė,

 • Grita Rakauskaitė, logopedė,

 • Adas Papartis direktoriaus pavaduotojas pradiniam ugdymui,

 • Donalda Piurko, tėvų atstovė.

Sekretorė - Violeta Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja. 

Jeigu turite svarbių klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų ar problemų, galite rašyti el. paštu vgk@volunges.lt      

Dokumentai

Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo veiklos aprašas 2019-11-23 21:24:41 73.5 KB
Kam mokykloje reikalinga Vaiko gerovės komisija ir kaip ji veikia? 2019-11-23 17:03:29 2.19 MB

Atnaujinta: 2021-11-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.40 - 9.25
 • 2. 9.35 - 10.20
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 12.15 - 13.00
 • 5. 13.10 - 13.55
 • 6. 14.05 - 14.50