Mokyklos taryba

Visi kartu eikime prasmės ir atradimų keliu. Direktorė Edita

Jeigu turite pasiūlymų, pastabų, svarbių klausimų, rašykite el. paštu: taryba@volunges.lt  


Sveikiname naują  Volungės darželio – mokyklos tarybos pirmininką:

Ievą Gabytę - Urbonę


2021m. gruodžio 7 d. išrinkti Volungės darželio-mokyklos naujos kadencijos 2021-2023 metų tarybos nariai:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Atstovas

Kontaktai

1.

Ieva Gabytė - Urbonė

Pirmininkė

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

2.

Juozas Augutis

Narys

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

3.

Vytautas Zlatkus

Narys

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

4.

Edgaras Kiškis 

Narys

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

5.

Indrė Maciulevičienė 

Narė

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

6.

Akvilė Jotautaitė 

Narė

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

7.

Toma Kolgovienė 

Narė

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

8.

Gabija Gružinskienė 

Narė

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

9.

Ramunė Šimkuvienė 

Narė

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

10.

Monika Čaplikienė

Narė

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

11.

Laurynas Speičys

Narys

Tėvų atstovas

taryba@volunges.lt

12.

Justina Bortkevičienė

Narė

Pradinių klasių mokytoja

justina.bortkeviciene@volunges.lt

13.

Birutė Kairytė

Narė

Pradinių klasių mokytoja

birute.kairyte@volunges.lt

14.

Viktorija Masiulianec

Narė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

viktorija.masiulianec@volunges.lt

15.

Tomas Jankūnas

Narys

Socialinis partneris

-

Sveikiname naują Volungės darželio-mokyklos tarybą ir linkime iniciatyvumo, atviro dialogo bei malonaus ir kūrybingo darbo.

Direktorė

Edita Kaniavaitė


Darželio-mokyklos Tarybos narių atsakomybė, veikla apibrėžta LR Švietimo įstatyme 2011-03-17 bei darželio-mokyklos nuostatuose:

37 straipsnis. Švietimo kokybė.

 1. Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka mokyklos taryba. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.

54 straipsnis. Švietimo planavimas.

 1. Mokykla rengia strateginį planą. Mokyklos tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens  (savivaldybės mokyklos-biudžetinės įstaigos) pritarimu mokyklos-darželio strateginį planą tvirtina mokyklos-darželio vadovas.
 2. Mokykla-darželis rengia metinį veiklos planą. Mokyklos-darželio tarybos pritarimu mokyklos-darželio veiklos planą tvirtina mokyklos vadovas.

60 straipsnis. Mokyklos savivalda.

 1. Mokyklos-darželio savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.
 2. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą.
 3. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

 1. Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų).
 2. Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo veiklą.

Mokyklos tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.

Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.20 - 12.05
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55