Mokyklos taryba

Visi kartu eikime prasmės ir atradimų keliu. Direktorė Edita

Jeigu turite pasiūlymų, pastabų, svarbių klausimų, rašykite el. paštu: taryba@volunges.lt  


Sveikiname naują  Volungės darželio – mokyklos tarybos pirmininką:

Ievą Gabytę


2021m. gruodžio 7 d. išrinkti Volungės darželio-mokyklos naujos kadencijos 2021-2023 metų tarybos nariai:

Ieva Gabytė - Pirmininkė

Deimantas Stanevičius - Darželio grupių atstovas;

Asta Sabiun - Darželio grupių atstovė;

Giedrius Matulionis - Darželio grupių atstovas;

Laura Grumčiuvienė - Darželio grupių atstovė;

Jurgita Norkūnienė - Darželio grupių atstovė;

Akvilė Jotautaitė - Darželio grupių atstovė;

Gabija Gružinskienė - Darželio grupių atstovė;

Ramunė Šimkuvienė - Mokinių tėvų atstovas;

Monika Čaplikienė - Mokinių tėvų atstovė;

Vaida Čipkė - Mokinių tėvų atstovė;

Donalda Piurko - Mokinių tėvų atstovė;

Justina Bortkevičienė - Mokytojų atstovė;

Birutė Kairytė - Mokytojų atstovė;

Lilijana Bogužienė - Mokytojų atstovė;

Viktorija Masiulianec - Mokytojų atstovė;

 

Sveikiname naują Volungės darželio-mokyklos tarybą ir linkime iniciatyvumo, atviro dialogo bei malonaus ir kūrybingo darbo.

Direktorė

Edita Kaniavaitė


Darželio-mokyklos Tarybos narių atsakomybė, veikla apibrėžta LR Švietimo įstatyme 2011-03-17 bei darželio-mokyklos nuostatuose:

37 straipsnis. Švietimo kokybė.

 1. Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka mokyklos taryba. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.

54 straipsnis. Švietimo planavimas.

 1. Mokykla rengia strateginį planą. Mokyklos tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens  (savivaldybės mokyklos-biudžetinės įstaigos) pritarimu mokyklos-darželio strateginį planą tvirtina mokyklos-darželio vadovas.
 2. Mokykla-darželis rengia metinį veiklos planą. Mokyklos-darželio tarybos pritarimu mokyklos-darželio veiklos planą tvirtina mokyklos vadovas.

60 straipsnis. Mokyklos savivalda.

 1. Mokyklos-darželio savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.
 2. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą.
 3. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

 1. Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų).
 2. Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo veiklą.

Mokyklos tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.

Atnaujinta: 2022-02-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.40 - 9.25
 • 2. 9.35 - 10.20
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 12.15 - 13.00
 • 5. 13.10 - 13.55
 • 6. 14.05 - 14.50