Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2021-03-08 11:09 Naujiena sukurta: Pavasarį pasitinkame sveikai!
2. 2021-03-08 11:05 Dokumentas sukurtas: Vilniaus Volungės darželio-mokyklos skatinimo tvarkos aprašas
3. 2021-03-05 13:18 Dokumentas atnaujintas: 2021m. kovo mėn. veiklos planas
4. 2021-03-05 08:17 Naujiena sukurta: Kaziuko mugė 21'
5. 2021-03-04 14:15 Naujiena sukurta: Padėka, skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio
6. 2021-03-03 12:02 Puslapis atnaujintas: Visos dienos mokykla
7. 2021-03-03 12:02 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
8. 2021-03-03 12:01 Puslapis atnaujintas: Psichologas
9. 2021-03-03 11:59 Puslapis atnaujintas: Specialusis pedagogas
10. 2021-03-03 10:11 Puslapis atnaujintas: Darbuotojai
11. 2021-03-02 13:13 Dokumentas sukurtas: Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ir jų informavimo tvarkos aprašas
12. 2021-03-01 14:30 Naujiena sukurta: Vasario mėnesio veiklos
13. 2021-02-26 08:06 Dokumentas sukurtas: 2021m. kovo mėn. veiklos planas
14. 2021-02-25 14:49 Naujiena atnaujinta: Volungiukų morės
15. 2021-02-24 09:28 Naujiena sukurta: Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui
16. 2021-02-24 09:26 Dokumentas sukurtas: Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
17. 2021-02-22 22:18 Naujiena atnaujinta: Padėka ir sveikinimas
18. 2021-02-22 22:18 Naujiena sukurta: Volungiukų morės
19. 2021-02-17 09:28 Naujiena atnaujinta: Sveikinimas
20. 2021-02-17 09:27 Naujiena atnaujinta: Padėka ir sveikinimas
21. 2021-02-15 17:54 Naujiena sukurta: Sveikiname Lietuvą su Gimtadieniu!
22. 2021-02-15 17:18 Naujiena sukurta: Sveikinimas su Vasario 16-ąja
23. 2021-02-15 13:36 Naujiena sukurta: Skaitovų konkursas "Lietuvos spalvos"
24. 2021-02-11 18:44 Naujiena atnaujinta: Projekto "Žiemos tyrinėjimo džiaugsmai" geroji patirtis
25. 2021-02-11 16:31 Naujiena atnaujinta: Sveikinimas
26. 2021-02-11 14:22 Naujiena sukurta: Projekto "Žiemos tyrinėjimo džiaugsmai" geroji patirtis
27. 2021-02-11 10:12 Naujiena sukurta: Direktorės sveikinimas
28. 2021-02-11 08:43 Naujiena sukurta: Pasaulis kinta – kaip planuosime ugdymo turinį ateičiai
29. 2021-02-10 11:26 Dokumentas sukurtas: Gautų dovanų tvarkos aprašas
30. 2021-02-08 09:55 Dokumentas sukurtas: Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
31. 2021-02-08 09:14 Dokumentas sukurtas: Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi darželyje - mokykloje tvarkos aprašas
32. 2021-02-05 13:25 Dokumentas sukurtas: Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
33. 2021-02-05 10:17 Naujiena išstrinta: "Mūsų lange -Lietuva"
34. 2021-02-04 11:39 Naujiena sukurta: "Mūsų lange -Lietuva"
35. 2021-02-03 09:59 Dokumentas sukurtas: Metinis veiklos planas 2021 metams
36. 2021-02-02 09:41 Dokumentas sukurtas: 2021m. vasario mėn. veiklos planas
37. 2021-02-01 17:29 Naujiena atnaujinta: Tolerancijos diena 2020
38. 2021-02-01 17:27 Naujiena atnaujinta: Rudens konservavimas
39. 2021-02-01 17:25 Naujiena atnaujinta: Ugdymo sąlygos nuo gruodžio 16d. iki sausio 31d.
40. 2021-02-01 17:23 Naujiena atnaujinta: Ugdymo organizavimas nuo 2021m. sausio 4d.
41. 2021-02-01 17:17 Naujiena atnaujinta: Pradinių klasių mokinių tėvelių dėmesiui
42. 2021-02-01 11:12 Naujiena sukurta: "Many gyvena jausmai – mokausi reikšti juos tinkamai"
43. 2021-01-29 13:46 Dokumentas sukurtas: Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
44. 2021-01-29 11:58 Dokumentas sukurtas: Vilniaus Volungės darželio-mokyklos įsivertinimo ataskaita
45. 2021-01-29 08:09 Dokumentas sukurtas: Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
46. 2021-01-28 11:56 Naujiena atnaujinta: Rekomendacijos tėvams ir mokiniams
47. 2021-01-28 11:21 Dokumentas sukurtas: Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika (priedas)
48. 2021-01-28 11:20 Dokumentas sukurtas: Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika
49. 2021-01-27 12:18 Dokumentas sukurtas: 2020 metų veiklos ataskaita
50. 2021-01-27 09:04 Naujiena sukurta: Biblioteka netradiciškai atveria duris

Atnaujinta: 2020-09-22
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.40 - 9.25
  • 2. 9.35 - 10.20
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 12.15 - 13.00
  • 5. 13.10 - 13.55
  • 6. 14.05 - 14.50