Apie mus

Mūsų tikslas:

JAUKI VAIKYSTĖ IR SMAGAUS MOKYMOSI MOKYKLA!


Vilniaus Volungės darželis – mokykla vienintelė valstybinė ugdymo įstaiga Antakalnio seniūnijoje, kurioje vaikams sudarytos puikios sąlygos ugdytis nuo 2 iki 11 metų.

Vilniaus Volungės darželis – mokykla  savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1992 metų birželio 16 dienos, kai Vilniaus miesto valdybos potvarkiu,  buvusio vaikų darželio patalpose pradėjo veikti Vilniaus 6 – oji pradžios mokykla. 1994 metais pradinei mokyklai Volungės vardo krikštą davė ugdytinių tėvai, o nuo 2011 metų įstaiga sujungė dvi pakopas – ikimokyklinį ir pradinį ugdymą. Nuo 2011 metų liepos 11 dienos įstaiga turi darželio – mokyklos statusą.

Darželyje-mokykloje dirba kvalifikuota pedagogų komanda, kuriai padeda ir specialistai – logopedas, mokytojo padėjėjas, psichologas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, bibliotekininkas, techninio personalo darbuotojai.

 

Pagrindinė įstaigos veikla:

Ikimokyklinis ugdymas, kurio paskirtis padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Priešmokyklinis ugdymas, kuris  padeda vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Pradinis ugdymas, kurio metu vaikams suteikiami dorinės ir socialinės brandos pradmenys, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindai, elementarus raštingumas, bei padedama jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Neformalus ugdymas, kuris padeda ugdyti vaikų kūrybiškumą, įtvirtina ir gilina jau turimas vaikų žinias ir įgūdžius.

 

      


 

 

Atnaujinta: 2024-05-09
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.10 - 13.55