Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.


PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI


Inga Dovidaitienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

-

Antradienis

9.00 - 14.00

Trečiadienis

-

Ketvirtadienis

9.00 - 14.00

Penktadienis

-

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Grita Rakauskaitė Logopedė


 

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis -
Antradienis 9.30 — 15.30
Trečiadienis 9.30 — 15.30
Ketvirtadienis 9.30 — 11.20
Penktadienis 9.30 — 15.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Aistė Cicėnė Spec. pedagogė (mokykla)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00-14.45

 

8.00-14.45

Antradienis

8.00-19.00

 

8.00-13.00

Trečiadienis

8.00-15.30

 

8.00-13.55

Ketvirtadienis

8.00-15.30

 

8.00-13.55
Penktadienis 8.00-18.35  

8.00-10.35

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Svetlana Zaivej Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.00-13.00

Antradienis

 

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

 

Penktadienis 8.00 - 13.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Edita Čižauskienė Spec. pedagogė (darželis)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.45-12.15

 

7.45-12.15

Antradienis

10.00-13.00

 

-

Trečiadienis

7.45-12.15

 

7.45-12.15

Ketvirtadienis

10.00-13.00

 

-
Penktadienis -  

-

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS


Įstaigoje įrengtos tokios erdvės kaip "Mamos apkabinimas", "Tylos zona", "Meškiukų alėja", "Patirčių siena" ir kt., skirtos mokinio nusiraminimui, poilsiui ir atsipalaidavimui.


MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS


Pedagogų pasirengimas:

1. Seminaras "Vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymas: praktinė JK specialistų patirtis".

2. Mokslinė – praktinė konferencija „Sulaužykime stereotipus", skirta Pasaulinei Dauno sindromo dienai Lietuvoje paminėti.

3. Seminaras „Neuroįvairovė: įtraukiosios ugdymosi kultūros kūrimas“. 

4. Autizmo supratimo mėnuo: įsiklausykime į skirtingus balsus.

5. Lankėmės Šilo spec. mokykloje semtis gerosios patirties. 

6. Organizuota išvyka į socialinį restoraną "Pirmas blynas" 1-4kl. mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupėms.

7. Mokykloje diegiamos "Zipio draugų", Antro žingsnio ir Kimochi programos.

Mokinių tėvų informavimas:

https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs

https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ

https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw

Atnaujinta: 2024-05-28
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.10 - 13.55