Dokumentai
Aktualūs dokumentai COVID-19 pandemijos metu Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo nuo 2020-06-01 d. 2020-06-05 12:45:12 208.16 KB
Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo įstaigose nuo 2020-05-18 d. 2020-06-05 12:45:13 142.86 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-06-05 12:45:13 218.43 KB
Veiksmų nustačius COVID-19 įstaigoje planas 2020-06-05 12:45:13 349.63 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (MOKYKLA) 2020-06-05 12:45:13 73.5 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (DARŽELIS) 2020-06-05 12:45:13 58.5 KB
SAM ministro sprendimas dėl COVID-19 valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose 2020-06-05 12:45:13 150.74 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2020-06-05 12:45:13 216.11 KB
REKOMENDACIJOS (2020-06-17 D.) 2020-06-19 10:53:37 21.49 KB
VESOC sprendimas (2020-06-16 d.) 2020-06-19 10:56:30 138.47 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų. 2020-11-08 17:30:48 143.58 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-11-08 17:31:34 145.29 KB
Vaikų ugdymo namuose infografikas 2020-11-13 13:22:10 232.93 KB
Informacija tėvams/globėjams dėl COVID-19 ligos 2020-11-17 09:08:01 1.22 MB
LR Vyriausybės nutarimas 2020-12-09 17:56:19 280.01 KB
Ugdymo sąlygos nuo gruodžio 16d. iki sausio 31d. 2020-12-16 13:14:57 884.11 KB
Švietimo bendruomenei 2020-12-16 16:34:23 372.48 KB
Kaip atpažinti problemas ir suteikti pagalbą mokiniams, patiriantiems nuotolinio mokymo sunkumų? 2021-01-21 16:51:20 927.32 KB
„Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ rekomendacijos tėvams ir mokiniams 2021-01-21 17:08:03 658.38 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą 2021-10-18 13:39:29 448.13 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą 2021-10-18 13:40:43 473.2 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą 2021-10-18 13:41:31 476.33 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-18 13:43:50 506.56 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-18 13:45:16 506.09 KB
Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje algoritmas 2021-10-18 13:47:13 729.11 KB
COVID-19 atvejo algoritmas mokykloje (atnaujintas 2022.01.17) 2022-01-19 14:29:00 6.01 MB
Pavyzdinė sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime covid-19 ligai įtarti ar diagnozuoti forma 2022-02-22 08:01:14 183.47 KB