Dokumentai
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Vaikų dienos poilsio organizavimas ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse 2023-08-31 08:24:22 227.83 KB
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus raštas 2023-08-31 08:25:37 2.19 MB
Pradinis ugdymas
2020-2021 m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-09-09 09:09:44 297 KB
Pradinio ugdymo bendroji programa 2020-09-09 09:09:44 1.62 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2020-09-09 09:09:44 226 KB
Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-09-09 09:09:44 89 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 09:15:39 46 KB
2021-2022 m. ir 2022 - 2023 m.m Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2022-09-28 12:37:11 455.02 KB
Adaptacija pirmokams. Rekomendacijos tėvams. 2023-06-20 08:18:11 14.44 MB
Visos dienos mokykla
VDM grupės darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-22 18:47:49 184.26 KB
VDM paslaugų teikimo sutartis 2020-09-22 18:51:45 33.5 KB
VDM prašymo forma 2020-09-22 18:52:32 34 KB
Dokumentų formos
Lankomumo pateisinimo forma 2019-11-25 15:16:54 12.12 KB
NMPP
NMPP ataskaita 2019 2020-02-10 18:56:41 1.37 MB
2021-2022m.m. 4 klasių mokinių NMPP vykdymo instrukcija 2022-03-28 14:15:28 421.51 KB
Priėmimas į pradines klases
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 d. sprendimas Nr. 1-423 "Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo" 2020-07-31 12:28:27 338.38 KB
Įsakymas dėl pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-03-29 14:24:22 305.34 KB
Įsakymas dėl pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos sudėties keitimo 2021-06-03 18:47:31 178.64 KB
2023m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 4 2023-06-23 15:56:13 90.45 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2023m.) 2023-02-27 09:13:26 250.37 KB
2023m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 1 2023-06-06 08:27:28 102.96 KB
2023m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 2 2023-06-08 08:56:00 92.45 KB
2023m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 3 2023-06-13 11:08:38 92.49 KB
Dėl Vilniaus Volungės darželio-mokyklos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-03-28 14:55:07 103.28 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas (2022m.) 2022-03-28 14:56:31 190.05 KB
2022m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 1 2022-06-03 13:30:48 108.03 KB
2022m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 2 2022-06-07 12:05:36 92.98 KB
2022m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr.3 2022-06-13 15:15:52 92.97 KB
2022m.m. Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr.4 2022-06-21 13:58:24 89.92 KB
Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022-09-28 12:52:17 517.37 KB
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo programa 2019-11-24 01:24:21 1.43 MB
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-23 16:56:21 184.75 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių ugdytinių lankomumo tvarkos aprašas (nuo 2020-02-18d.) 2020-03-04 11:01:28 97.5 KB
Mokinių veiklos organizavimas
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-23 22:34:41 74 KB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-24 10:56:38 115 KB
Prašymų formos
Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2019-11-24 14:08:11 28 KB
Prašymas dėl ligos pateisinimo 2019-11-24 04:47:56 12.26 KB
Dėl ugdymo dienų pateisinimo nelaimė šeimoje atveju (darželis) 2019-11-25 01:03:03 12.36 KB
Dėl mokesčio perskaičiavimo 2019-11-24 03:01:41 12.23 KB
Dėl vasaros atostogų suteikimo 2020-03-04 11:13:25 25.5 KB
Pateisinimas dėl mokinių atostogų. 2020-03-04 11:16:33 26 KB
Pateisinimas dėl kitų priežasčių 2020-03-04 11:17:32 26.5 KB
Dėl mokesčio lengvatos taikymo (atnaujinta) 2020-07-02 09:51:16 30.5 KB
Dėl ugdymo modelio pakeitimo 2020-09-30 14:17:26 25 KB
Prašymas dėl pietų miego 2022-09-06 09:57:47 71.98 KB