Tvarkos

Dokumentai.

Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės 2019-12-05 17:58:41 453.5 KB
Direkcinių pasitarimų darbo reglamentas 2019-12-05 17:58:41 15.1 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-05 17:58:41 26.73 KB
Volungės darželio-mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas 2019-12-05 17:58:41 18.25 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 51 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 24.9 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 21.45 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 118.5 KB
Volungės darželio-mokyklos konsepcija "Mokykla be sienų" 2019-12-13 17:11:45 74.81 KB
Tėvų informavimo tvarkos aprašas 2020-01-12 14:37:07 44 KB
Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika 2021-01-28 11:53:28 230.92 KB
Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika (priedas) 2021-01-28 11:52:21 109.97 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021-01-29 08:09:49 2 MB
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-01-29 13:46:45 1.79 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-02-05 13:25:20 136.63 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi darželyje - mokykloje tvarkos aprašas 2021-02-08 09:14:30 119.31 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 2021-02-08 09:55:49 128.23 KB
Gautų dovanų tvarkos aprašas 2021-02-10 11:26:56 226.64 KB
Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ir jų informavimo tvarkos aprašas 2021-03-02 13:13:17 114.99 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos skatinimo tvarkos aprašas 2021-03-08 11:05:18 148.14 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje (2020 08 26 Nr. 1-613) 2021-08-14 10:16:09 195 KB
Nuostatai
Volungės darželio-mokyklos nuostatai 2019-11-25 18:50:04 11.41 MB
Valgiaraštis
Valgiaraštis 2020-10-12/16d. 2020-10-07 09:21:05 382.5 KB
Valgiaraštis 2020-10-19/23d. 2020-10-14 09:11:14 376.06 KB
Valgiaraštis 2020-11-03/06d. 2020-10-28 10:50:05 377.27 KB
Valgiaraštis 2020-11-09/13 2020-11-04 13:54:46 376.01 KB
Valgiaraštis 2020-11-16/20 d. 2020-11-10 11:57:02 373.76 KB
Valgiaraštis 2020-11-23/27 2020-11-18 08:49:03 382.5 KB
Valgiaraštis 2020-11-30/2020-12-04 2020-11-25 08:43:47 375.97 KB
Valgiaraštis 2020-12-07/11 2020-12-02 11:28:47 373.79 KB
Valgiaraštis 2021-04-12/16 2021-04-06 08:45:49 374.83 KB
Valgiaraštis 2021-04-19/23 2021-04-14 10:43:45 382.29 KB
Valgiaraštis 2021-04-26/30 2021-04-20 14:39:20 376.06 KB
Valgiaraštis 2021-05-03/07 2021-04-27 14:46:56 374.42 KB
Valgiaraštis 2021-05-10/14 2021-05-05 12:15:09 382.33 KB
Valgiaraštis 2021-05-17/21 2021-05-12 12:32:45 376.46 KB
Valgiaraštis 2021-05-24/28 2021-05-18 13:58:05 374.39 KB
Valgiaraštis 2021-05-31/06-04 2021-05-26 13:42:36 382.32 KB
Valgiaraštis 2021-06-07/11 2021-06-02 12:24:38 376.49 KB
Valgiaraštis 2021-06-14/15 2021-06-09 14:56:36 358.28 KB
Valgiaraštis 2021-09-06/10 2021-08-31 12:34:27 368.52 KB
Valgiaraštis 2021-09-13/17 2021-09-07 15:02:23 368.71 KB
Valgiaraštis 2021-09-20/24 2021-09-14 13:19:21 374.17 KB
Valgiaraštis 2021-09-27/2021-10-01 2021-09-21 17:11:58 370.78 KB
Valgiaraštis 2021-10-04/08 2021-09-28 13:57:05 382 KB
Valgiaraštis 2021-10-11/15 2021-10-04 15:26:17 382.77 KB
Valgiaraštis 2021-10-18/22 2021-10-11 15:06:41 383.28 KB
Valgiaraštis 2021-10-25/29 2021-10-20 09:31:20 382.02 KB
Valgiaraštis 2021-11-10/12 2021-11-05 16:05:19 363.17 KB
Valgiaraštis 2021-11-15/19 2021-11-10 15:02:25 386.77 KB
Valgiaraštis 2021-11-22/26 2021-11-16 12:32:23 384.62 KB
Valgiaraštis 2021-11-29/2021-12-03 2021-11-25 09:00:25 385.53 KB
Valgiaraštis 2021-12-06 /10 2021-11-30 12:22:41 386.76 KB
Valgiaraštis 2021-12-13/17 2021-12-07 09:27:21 384.63 KB
Valgiaraštis 2021-12-20/23 2021-12-14 13:18:38 368.46 KB
Valgiaraštis 2022-01-10/14 2022-01-05 12:31:35 385.49 KB
Valgiaraštis 2022-01-17/21 2022-01-11 09:21:15 387.17 KB
Valgiaraštis 2022-01-24/28 2022-01-19 13:25:09 384.65 KB
Volungės darželio - mokyklos ugdytinių valgiaraštis (1-3 metų amžiaus gr.) 2022-01-24 17:12:56 957.36 KB
Volungės darželio - mokyklos ugdytinių valgiaraštis (4 - 7 metų amžiaus gr.) 2022-01-24 17:14:22 938.71 KB
Valgiaraštis 2022-01-31/2022-02-04 2022-01-26 08:42:48 385.47 KB
Valgiaraštis 2022-02-21/25 2022-02-08 15:20:07 385.49 KB
Valgiaraštis 2022-02-07/11 2022-02-02 15:50:35 386.75 KB
Valgiaraštis 2022-02-28/2022-03-04 2022-02-23 12:30:00 386.72 KB
Valgiaraštis 2022-03-07/10 2022-03-02 12:18:46 378.26 KB
Valgiaraštis 2022-03-14/18 2022-03-08 12:59:04 385.68 KB
Valgiaraštis 2022-03-21/25 2022-03-15 13:23:58 388.79 KB
Valgiaraštis 2022-03-28/2022-04-01 2022-03-22 12:14:41 385.84 KB
Valgiaraštis 2022-04-04/08 2022-03-29 14:55:45 387.68 KB
Valgiaraštis 2022-04-11/15 2022-04-06 13:26:08 389.29 KB
Valgiaraštis 2022-04-25/29 2022-04-15 13:16:15 387.66 KB
Valgiaraštis 2022-05-02/06 2022-04-26 15:44:54 388.91 KB
Valgiaraštis 2022-05-09/13 2022-05-03 12:21:29 386.22 KB
Valgiaraštis 2022-05-16/20 2022-05-10 13:22:20 388.15 KB
Valgiaraštis 2022-05-23/27 2022-05-19 10:05:08 390.33 KB
Mokinių maitinimas
Rekomendacijos ikimokyklinių įstaigų valgiaraščių sudarymui. 2019-11-23 17:01:28 394.87 KB
Patalpų nuomos sutartis maitinimo paslaugai teikti 2021-08-14 09:42:37 677.15 KB
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2021-08-14 09:57:21 343.51 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų 2021-08-14 10:00:27 676.18 KB
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo ogranizavimo (2021 01 01) 2021-08-14 10:11:57 777.41 KB
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo (2018 04 10 Nr. V-394) 2021-08-14 10:10:11 396.16 KB
Sausų davinių asortimentas 2021-08-24 13:55:23 1.72 MB
Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2021-11-10 17:55:14 122.46 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-11-23 17:08:38 16.97 KB
Vaikų gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo veiklos aprašas 2019-11-23 21:24:41 73.5 KB
Kam mokykloje reikalinga Vaiko gerovės komisija ir kaip ji veikia? 2019-11-23 17:03:29 2.19 MB
Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistema 2021-09-21 13:25:44 252.67 KB
Darbo apmokėjimo sistema (atnaujinta nuo 2022-01-01) 2022-02-02 16:00:00 366.83 KB

 

Atnaujinta: 2021-11-10