Tvarkos

Dokumentai.

Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-08 08:55:12 24.9 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus Volungės darželį-mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas – 2019m 2019-11-13 09:03:48 284.17 KB
Volungės darželio-mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas 2019-11-09 07:00:24 18.25 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-11-08 19:22:51 26.73 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2019-11-09 01:24:11 51 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2019-11-12 10:40:59 21.45 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-09 09:23:38 24.9 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-11-12 16:02:32 453.5 KB
Nuostatai
Volungės nuostatai. 2019-11-08 04:19:30 40.3 KB
Mokinių maitinimas
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. 2019-11-13 09:04:00 486.07 KB
Rekomendacijos ikimokyklinių įstaigų valgiaraščių sudarymui. 2019-11-13 09:04:03 394.87 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-11-08 19:38:48 16.97 KB
Vaikų gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo veiklos aprašas 2019-11-12 20:36:41 73.5 KB
Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistema 2019-11-08 19:09:28 81 KB
Darbo užmokestis 2019-11-12 20:33:09 81.23 KB
Aprašų projektai
ŠMSM raštas 2019-11-13 09:03:44 216.54 KB
Pradinių klasių mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-11-13 09:03:46 88 KB
Priėmimas į mokyklą-darželį
Mokinių priėmimo į Vilniaus Volungės darželį-mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas – 2019m 2019-11-13 09:03:48 284.17 KB

 

Atnaujinta: 2019-10-24