Pasaulis kinta – kaip planuosime ugdymą

  • Paskelbė : Julija Nugarė
  • Paskelbta: 2021-02-10
  • Kategorija: Pranešimas

  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas, kurių paskirtis nurodyti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo kryptis, siekiant užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

  Numatoma, kad atnaujintos programos mokyklas pasieks 2022 – 2023 mokslo metais, o  2021 – 2022 m. programos bus išbandomos mokyklose. 

  Atnaujinant Bendrąsias programas  laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties, ugdant mokinio socialines ir emocines, pažinimo, kūrybiškumo, pilietines, kultūrines, komunikavimo kompetencijas. Visų dalykų turinys bus siejamas su kompetencijų ugdymu, tik priklausomai nuo dalyko skirsis jų raiška, pavyzdžiui, pažinimo kompetencija gamtos moksluose bus ugdoma per gamtos reiškinių tyrinėjimą, o  lietuvių kalbos pamokose - per įvairaus žanro tekstų analizę; pilietiškumas gamtos moksluose reiškiasi per pasaulio klimato krizės priežasčių supratimą ir žmogaus įpročių koregavimą (transporto naudojimą, šiukšlių rūšiavimą, atsakingą vartojimą ir t.t.), socialiniuose moksluose pilietiškumas gali būti siejamas su demokratinės visuomenės formavimu (piliečių teisės ir pareigos). Džiaugiamės, kad Volungės darželis-mokykla 2021 metais įsitraukė į projektą „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“, kurio tikslas – pilietiškai aktyvi visuomenė. Tikime, kad ją galime puoselėti diegiant mokykloje demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas, kurios mokinius mokytų pilietinio ugdymo per praktinę kasdienę veiklą mokykloje, kad mokiniai pajustų, kas yra realus, kad ir mažų sprendimų priėmimas, darantis įtaką bendruomenės gyvenimui. 

  Būsimose bendrojo ugdymo programose, numatyta, kad ugdymo turinys turi būti aktualus ir prasmingas mokiniams, atviras jų poreikių ir talentų įvairovei, įtraukiantis į realių problemų sprendimą. Jis turėtų sudaryti mokiniams galimybes tyrinėti, spręsti problemas, apmąstant jas iš skirtingų perspektyvų, ir praktiškai veikti, pritaikant skirtingų sričių žinias ir gebėjimus. Mokomojo dalyko turinys turi būti pateikiamas nuosekliai, atsižvelgiant į atitinkamo mokslo akademinę logiką, metodologiją ir paisant mokinių amžiaus tarpsnio ypatumų.

  Ugdymo programų atnaujinimo kryptis: pirma, stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, atskleidžiant vaiko kūrybiškumą ir talentą, antra, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

  Tai, ko vaikas mokosi mokykloje, turi padėti jam prasmingai ir sėkmingai gyventi besikeičiančiame pasaulyje: suteikti pamatinių žinių ir leisti maksimaliai atskleisti savo galimybes, saviraiškos ir kūrybines galias, išsiugdyti reikiamas kompetencijas ir tvirtas vertybines nuostatas.

Daugiau kviečiame skaityti https://www.mokykla2030.lt/infografikai/

Direktorė 

Edita Kaniavaitė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis