Informacija dėl mokesčio tvarkos

  • Paskelbė : Julija Nugarė
  • Paskelbta: 2020-11-13
  • Kategorija: Pranešimas

Atsižvelgdami į tėvų ir įstaigų vadovų užklausas dėl mokesčio tvarkos, teikiame išaiškinimą dėl nuostatų, keliančių daugiausiai klausimų:

Aprašo 11.2.5 p. nustatyta, kad: „Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos." Siekiant pasinaudoti teise nemokėti už maitinimą, turi būti pateikta darbovietės pažyma bei darbo grafikai, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, arba darbovietės pažyma bei darbo grafikai, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius.  Pažymėtina, kad minėta norma nereikalauja pateikti viso darbo kolektyvo grafiko: galima daryti išrašą, neteiktinų duomenų dalį uždengti ir pan. Nuotolinio darbo grafikus taip pat turi pateikti ne tėvai, o darbdavys. Atitinkami dokumentai turi būti pateikti iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

Aprašo 11.2.5 p. nustatyta, kad tėvai, užsiimantys individualia veikla, turi pateikti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Dėl verslo liudijimo. VMI prie LR FM viršininko 2002-11-21 įsakymu Nr. 333 patvirtinta  pavyzdinė Verslo liudijimo forma (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AD0234636A7A/asr ). Verslo liudijime, be kitų duomenų, nurodomi veiklos vykdymo laikotarpiai. Būtent šiais duomenimis ir turite vadovautis bei esant poreikiui prašyti pateikti naują verslo liudijimą.

Dėl individualios veiklos pažymos. Individuali veikla nėra siejama su konkrečiu laikotarpiu. Patvirtintoje formoje (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.02751F0D07EC/asr ) pažymima, nuo kada asmuo verčiasi individualia veikla.

Aprašo 11.2.11 p. nurodo, kad mokestis už vaiko maitinimą gali būti nemokamas, dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos 3 ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka. Darželio nelankymas pateisinamas tėvams nurodžius kitą priežastį (pvz., motinystės, tėvystės atostogas ar pan.) ir įstaigos nustatyta tvarka informavus ugdymo įstaigą pateikiant prašymą. Mokestis už ugdymą yra skaičiuojamas.

 -Aprašo 11.1 p., numato, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas. Tėvai klausia, ar gali pasinaudoti mokesčio lengvata, pateikę Vilniaus rajono ar kito miesto socialinės paramos centro pažymas. Nurodome, kad siekiant pasinaudoti lengvata, turi būti pateikta tik Vilniaus miesto socialinės paramos centro pažyma.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis