„Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena"

  • Paskelbė : Julija Nugarė
  • Paskelbta: 2021-01-02
  • Kategorija: Pranešimas

Volungės darželio – mokyklos 2-os ir 3-ios klasės mokiniai nuo 2021 metų sausio 15 d. dalyvaus projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena", kurio tikslas  – pagerinti Vilniaus 2-3 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Vienas iš pagrindinių mokyklos įsipareigojimų – sudaryti sąlygas sistemingai (t.y. bent kartą per savaitę) naudotis matematikos mokymo platforma (nuo 60 min. iki 90 min. per savaitę) kiekvienam mokiniui dalyvaujančiam projekte!

Eduten Playground plaforma

− apima iki 85 proc. Lietuvos 1-8 klasių matematikos ugdymo turinio. 

 Užduotys: 

– lietuvių kalba;

− gerai parengta ir išbandyta, Suomijoje naudojama jau 8 metus;

− naudojama daugiau nei 40 šalių mokyklose;

− turi daug žaidybinių elementų, kurie kelia mokinių motyvaciją mokytis matematikos;

− tinka mokinių darbui mokykloje ir namuose.

 Ypatingai tinkama savarankiškai dirbant nuotoliniu būdu;

 − labai palengvina matematikos mokytojo darbą ir sutrumpina pasiruošimo pamokoms laiką; 

− naudoja dirbtinio intelekto metodus mokinių mokymosi sunkumų diagnostikai; 

− padeda mokytojui efektyviau dirbti ir tobulinti profesines kompetencijas; 

− moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais; 

− turi labai gerą mokymosi duomenų analitiką, pritaikytą mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pasiekimų ir pažangos stebėsenai; 

− vykdo automatinį mokinių diferencijavimą, remiantis mokinių pažangos duomenimis; 

− suteikia galimybes individualizuoti vertinimo skales klasei ar konkrečiam mokiniui; 

− naudojant dirbtinio intelekto technologiją, parengia mokinių mokymosi analitiką mokinio, pamokos, klasės, mokyklos lygiu; 

− sudaro galimybę apie vaiko sėkmes elektroniniu paštu informuoti tėvus. 

Tikimės, kad pagerės mokinių matematikos mokymosi pasiekimai.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis