Informacija apie mokinio sveikatos pažymas

  • Paskelbė : Daiva Naujikienė
  • Paskelbta: 2020-07-23
  • Kategorija: Svarbu!

Mieli tėveliai,

Dalinamės atnaujinta informacija apie profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus. 2020 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (toliau - SAM) priėmė pakeitimus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų.

SAM pratęsė mokinių, kurie ugdymą ar mokslus tęs toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo.

Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai/globėjai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.

Taip pat mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Atlikus sveikatos patikrinimą e. sveikatos sistemoje (ESPBI IS) užpildomas „Mokinio sveikatos pažymėjimas", kuriame įrašomi nustatyti duomenys (taip pat ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.

Primename, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) specialistų išvadų ir rekomendacijų teikimo tvarka mokyklose.

Nuo šių metų visuomenės sveikatos specialistas, vykdydamas veiklą ugdymo įstaigoje, turi teikti ASP specialistų išvadas ir rekomendacijas mokyklos vadovui ar darbuotojui, mokyklos vadovo įgaliotam tvarkyti asmens duomenis. Mokyklos vadovas ar įgaliotas darbuotojas, siekdamas užtikrinti tinkamas sąlygas mokiniui dalyvauti ugdymo procese, privalo įvertinti gautas ASP specialistų išvadas ir rekomendacijas. Daugiau informacijos apie teisinius aspektus tvarkant mokinio asmens duomenis Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pateikiama infografike „Mokinio asmens duomenų tvarkymo Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje teisinai aspektai" http://hi.lt/news/1645/1246/Pasikeite-isvadu-ir-rekomendaciju-del-mokiniu-dalyvavimo-ugdymo-procese-teikimo-tvarka.html

Pridedame SAM įsakymo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų nuorodą: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9dcbb80c05411eaae0db016672cba9c

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis