Tarptautinis eTwinning projektas "Mažieji inžinieriai"

Sausio – vasario mėnesiais Vilniaus Volungės darželio – mokyklos priešmokyklinės grupės „Drugeliai“ vaikai kartu su kitų miestų bei šalių ugdymo įstaigomis dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams skirtame eTwinning projekte „MAŽIEJI INŽINIERIAI“. Projekto tikslas – praktinių veiklų metu ugdyti mokinių kūrybinį mąstymą, skatinti jų smalsumą, norą tyrinėti, domėtis, eksperimentuoti ir bendrauti bei bendradarbiauti, dalyvaujant bendrose veiklose.                                                                                             

Šio projekto metu vaikai artimiau susipažino su mūsų kasdieninio gyvenimo kokybę lemiančia svarbia techninės veiklos sritimi – inžinerija, kuri apima medžiagų, įvairių procesų, įrangų sukūrimą, įgyvendinimą (konstravimą, statymą), taisymą, priežiūrą ir tobulinimą. Vaikai taip pat išsiaiškino, jog žmogus, dirbantis šioje srityje, yra vadinamas inžinieriumi.        

Siekiant integraliai ugdyti vaikų bendruosius gebėjimus ir kompetencijas, projekto metu mažieji drugelių grupės inžinieriai buvo įtraukti į patyriminį mokymosi procesą: atlikdami įvairias pedagogo organizuotas kryptingas, nesudėtingas kūrybines veiklas, įgyvendindami savo sumanymus ir spontaniškas idėjas, vaikai vienu metu plėtojo komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo bei kūrybingumo kompetencijas. Daug dėmesio buvo skiriama ir ekologinės sampratos ugdymui: projekto metu, įgyvendinant savo kūrybinius sumanymus – statant miestą, įvairius pastatus, vaikai buvo skatinami panaudoti antrinę žaliavą.            

  

Tarptautinį projektą užbaigėme vasario 24-ąją dieną dalyvaudami virtualiame susitikime su Telšių lopšelio – darželio „Eglutė“ priešmokyklinės grupės „Kiškučiai“ vaikais. Susitikimo metu abi grupės ne tik susipažino, bet ir pristatė savo miestus – Vilnių ir Telšius. Mokiniai pasakojo, kuo ypatingi bei, kokie žymiausi statiniai ir vietos garsina jų miestus. Išklausę pasakojimų, mokiniai porose, grupėse konstravo labiausiai įsiminusius miestų statinius. Džiaugiamės, jog projekto metu galime bendrauti bei bendradarbiauti ir su kitomis ugdymo įstaigomis, dalinantis patirtimi, žiniomis vieni su kitais.          

           

Smagu, jog ne tik įvairūs kūrybiniai konstravimo, statymo procesai, bet ir jų rezultatai suteikė vaikams daugiau drąsos, pasitikėjimo savimi bei padėjo atskleisti jų kūrybines galias, įgyvendinant spontaniškas idėjas ir sumanymus. Įgytomis žiniomis, patirtimi, įspūdžiais mokiniai dalinosi vieni su kitais. Tikimės, jog mažųjų inžinierių smalsumas bei noras kurti neišblės ir ateityje tik dar labiau didės!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis