Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos pakeitimų

  • Paskelbė : Julija Nugarė
  • Paskelbta: 2023-02-02
  • Kategorija: Pranešimas

Informuojame, jog 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo pakeitimai, kuriuose pažymimos nuostatos dėl priešmokyklinio ugdymo: nuo kokio amžiaus vaikai gali pradėti ugdytis priešmokyklinio ugdymo grupėse ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau - PPT) dėl vaiko įvertinimo.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  priešmokyklinis ugdymas pradedamas:

1. 2017 m. gimusiems vaikams – privalomas priešmokyklinis ugdymas;

2. 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimusiems vaikams – pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atsižvelgus į tėvų (globėjų) sprendimą;

3. 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiems vaikams – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT (ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d.) dėl vaiko įvertinimo pradėti priešmokyklinį ugdymą. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo galutinį sprendimą priima tėvai (globėjai).

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo būdami 5 metų. Jei vaikai pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, priešmokyklinis ugdymas negali trukti dvejus metus ir jokios išimtys nėra numatytos.

LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo 3 punktas reglamentuoja „Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nevertinant gaunamų pajamų.“. Pažymima, jog vaikų maitinimas apmokamas vienerius arba dvejus metus, kol vaikas lanko priešmokyklinio ugdymo grupę.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis