Informacija dėl COVID-19 ligos valdymo sprendimų pakeitimų

  • Paskelbė : Julija Nugarė
  • Paskelbta: 2022-01-20
  • Kategorija: Pranešimas

Dalinamės informacija dėl su COVID-19 liga susijusių sprendimų pakeitimais, įsigaliojusių nuo 2022-01-17.

1. Sprendimo pakeitimas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd9923a0755811ec993ff5ca6e8ba60c

Trumpai svarbiausi pasikeitimų aspektai: 

Izoliacija netaikoma tik persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) rezultato praėjo mažiau kaip 90 d. 

Izoliacija po kontakto su sergančiuoju trumpinama iki 7 dienų.

Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

mažesniu nei 1 m. atstumu, ilgiau nei 4 val. privalo izoliuotis 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija NEBUS TAIKOMA jei darbuotojas atliks savikontrolę greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT): pagal algoritmą GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.;

didesniu nei 1 m. atstumu, trumpiau nei 4 val. izoliacija yra netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

SOCIALINĖJE APLINKOJE (koncerte, pietaujant draugų kompanijoje ir kt.):

izoliacija netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Jei yra galimybė, rekomenduojamas nuotolinis darbas.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

privaloma izoliacija 7 dienas (skaičiuojama nuo teigiamo PGR / antigeno testo gavimo datos, atlikto mobiliajame punkte, ASPĮ);

izoliacija nebus taikoma, jei darbuotojas atliks savikontrolę GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

Ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

izoliacija netaikoma, mokiniai dalyvauja ugdymo procese.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

izoliacija taikoma – 7 dienos.

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas bei ugdomi pagal neformaliojo ugdymo programą toje pačioje ugdymo įstaigoje ir turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

izoliacija netaikoma ir dalyvauja ugdymo procese, jeigu atliekamas GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

izoliacija taikoma, jeigu atsisako testuotis GAT pagal algoritmą.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

izoliacija taikoma – 7 dienos.

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

Turėjus kontaktą su sergančiuoju reikia kreiptis į NVSC ir pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. Plačiau galite rasti: https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijos-isdavimas 

 

Primename: 

Susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas.

Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus kviečiame registruotis tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. 

Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją ir pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) bei nurodyti sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis.

 

2. Sprendimo pakeitimas Nr. V-383 ,,Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ad93921682411eaa02cacf2a861120c/asr 

Pagrindinis pasikeitimas – sergantiems besimptome COVID-19 ligos forma izoliacija gali būti nutraukiama po 7 dienų nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) atsakymo.

 

Pridedame Sveikatos apsaugos ministerijos algoritmus (žr. apačioje):

Kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai.

Kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai kaupinių metodu.

Kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu.

Kaip elgtis, jei sąlytis su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą.

Sąlytis su COVID-19 sergančiuoju asmeniu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir pirminio profesinio ugdymo įstaigose.

Sąlytis su COVID-19 sergančiuoju asmeniu tęstinio profesinio mokymo, suaugusiųjų neformalaus švietimo ir aukštojo mokslo studijose (darbuotojams ir ugdytiniams).

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis