Pranešimas Volungės bendruomenei

 • Paskelbė : Julija Nugarė
 • Paskelbta: 2021-12-01
 • Kategorija: Pranešimas

Informuojame, kad gruodžio 7 d. 17 val. vyks Volungės darželio - mokyklos tarybos posėdis.

Kviečiame visus bendruomenės narius teikti rūpimus klausimus Volungės tarybos pirmininkui Laurynui Speičiui el. paštu: laurynas.speicys@gmail.com 

Tarybos darbotvarkė:

Posėdžio pirmininkas ir moderatorius – Laurynas Speičys (tėvų atstovas).

Posėdžio sekretorius – Lilijana Bogužienė (mokytojų atstovas).

Socialinis partneris – Antakalnio progimnazijos direktorius Tomas Jankūnas.

 1. Naujų tarybos narių ir socialinių partnerių prisistatymas - pranešėjas tarybos pirmininkas Laurynas Speičys.
 2. Bendrųjų programų atnaujinimas - esminiai pokyčiai priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose – pranešėja direktorė Edita Kaniavaitė.
 3. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos pristatymas – pranešėjas direktoriaus pavaduotojas ugdymui Adas Papartis.
 4. Mokinių tėvų (globėjų) komunikavimo ir informavimo tvarkos pristatymas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui Adas Papartis.
 5. Darželio-mokyklos veiklos tvarkos pakeitimai: švietimo pagalbos mokiniui  teikimo tvarka (socialinė, psichologinė pagalba); poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka; mobilių telefonų naudojimo tvarka – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Adas Papartis
 6. Tarybos pirmininko ir tarybos sekretoriaus perrinkimas. Tarybos narių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė – tarybos pirmininkas Laurynas Speičys.
 7. Kiti rūpimi klausimai.

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis