Darželio-mokyklos veikla nuo 2020-06-17 d.

 • Paskelbė : Daiva Naujikienė
 • Paskelbta: 2020-06-19
 • Kategorija: Aktualijos

Kviečiame susipažinti su rekomendacijomis dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų nuo 2020 m. birželio 17 d.

Vilniaus Volungės darželis-mokykla, vadovaudamasis Vilniaus Miesto savivaldybės rekomendacijomis, informuoja, kad nuo 2020 m. birželio 17 d. :

 • mokestis už ugdymą ir maitinimą skaičiuojamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu;
 • ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo (plačiau apie tai REKOMENDACIJOSE);
 • švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais;
 • prie įėjimo į patalpas, bus pateikta informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
 • rekomenduojama asmenims, atlydintiems vaikus ir darbuotojams, vykdantiems vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • bus sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai;
 • bus vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami;
 • Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai). Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks;
 • ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima;
 • ugdymo paslaugų teikimo vietoje yra sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai;
 • vaikų ugdymui naudojami žaislai, priemonės dezinfekuojamos;
 • patalynė, rankšluosčiai keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę;
 • ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Kitas bendras patalpas (pavyzdžiui: laiptines, koridorius), taip pat dažnai liečiami paviršiai tose patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis