Informacija

 • Paskelbė : Daiva Naujikienė
 • Paskelbta: 2020-03-27
 • Kategorija: Aktualijos

Kviečiame susipažinti su Vilniaus Volungės darželio-mokyklos NUOTOLINIO MOKYMO(SI) tvarka nuo kovo 30 dienos, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

Mokinių atostogos baigsis kovo 27d.. Mūsų visų laukia nauji iššūkiai, nes nuo kovo 30 d. mokymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Volungės darželio-mokyklos pedagogai įdėjo daug pastangų ir darbo, kad nuotolinis mokymas prasidėtų kuo sklandžiau. Kokie iššūkiai mūsų laukia ir ką turėtume žinoti:

 • Naujausia informacija apie darželio-mokyklos veiklą bus skelbiama įstaigos interneto svetainėje www.volunges.lt
 • Mokinių tėvus apie planuojamą ugdymo proceso veiklą ir skiriamas užduotis informuos klasių mokytojai  el. Manodienynas.lt, el. paštu, klasių Facebook uždaras grupes ar telefonu iki kovo 25 d..
 • Nuotolinio mokymo metu mokinių lankomumas  bus taip pat svarbus kaip ir lankant mokyklą.  Lankomumas bus fiksuojamas, kaip ir anksčiau.
 • Mokiniams  sudarytas naujas nuotolinio mokymos(si) tvarkaraštis bus paskelbtas kovo 25 d. www.volunges.lt, kuriame numatoma 2-3 gyvos video konsultacijos                          (trukmė 10-15 min.) ir deleguojamos užduotis, naudojant  Eduka (www.eduka.lt) ir  EMA platformas.
 • Mokiniams ir jų tėvams grįžtamasis ryšys ir įvertinimai teikiami per Manodienynas.lt.
 • Mokiniams ir jų tėveliams bus sudaryta galimybė nuotoliniu būdu bendrauti su švietimo pagalbos specialistais ir gauti reikalingą pagalbą. Kokiais būdais bus teikiama pagalba informuosime kiekvieną individualiai.
 • Mokykla pasirengusi padėti šeimoms, kurioms reikėtų papildomų informacinių technologijų (kompiuteriniai planšetai). Prašome kreiptis pas direktoriaus pavaduotoją Liną el. paštu: lina.biciuniene@volunges.lt arba tel.:(85) 2710582
 • Darželio vaikų tėvus apie ugdymo procesą nuotoliniu informuos:
 • darželio grupių auklėtojos el. paštu apie galimybę prisijungti prie nuotolinio ugdymo aplinkos;
 • nuotolinio ugdymo aplinkos nuoroda skelbiama mokyklos interneto svetainėje: www.volunges.lt.
 • Darželinukams, nuotolinio ugdymo aplinkoje „Nuotolinis ugdymas darželinukams“ skelbiama pedagogų parengtos teminės savaitės užduotys vaikams:
 • vaikams, padedant tėveliams, savaitės eigoje siūloma atlikti ne mažiau kaip 5 užduotis (pasirinktinai).
 • vaikų veiklos rezultatai tėvų gali būti fiksuojami pasirinktinai:
 • video ar nuotraukų formatu;
 • kaupiant darbelius aplanke (namuose). Pasibaigus karantinui darbelių užduotys su vaikais bus aptartos grupėje.
 • apibendrinti vaikų veiklos rezultatai (nuotraukos, video) pristatomi el. laišku į grupės elektroninį paštą  1 k. per savaitę. Rekomenduojama teikti apibendrintas savaitės veiklos apžvalgas.
 • užduotys ateinančiai savaitei skelbiamos kiekvienos savaitės penktadienį.
 • įvairios kitų įmonių parengtos ugdymo priemonės ir elektroninių aplinkų nuorodos.
 • Kartą per savaitę bus atliekama apklausa kaip viskas vyksta. Taip galėsime išgirsti, kas veikia, o kas – ne, ir palaipsniui visi kartu tobulėsime. Apklausas vykdys socialinė pedagogė.
 • Karantino metu maksimaliai ribosime atvykimą į ugdymo įstaigą (tik išimtinais atvejais ir iš anksto suderinus su mokyklos administracija telefonu (85) 2710582 arba el. paštu: rastine@volunges.vilnius.lm.lt ).
 • Dėl skaitmeninių technologijų taikymo pradinėse klasėse konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų tėvus – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Adas Papartis el. paštu: adas.papartis@volunges.lt arba telefonu 861445506 nuo 9.00 -15.00 val.
 • Dėl skaitmeninių technologijų taikymo ikimokyklinėse, priešmokyklinėse grupėse konsultuoja ikimokyklinio ugdymo mokytojus, ugdytinių tėvus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Naujikienė el. paštu: daiva.naujikiene@volunges.lt arba telefonu 867428318   nuo 9.00-15.00.
 • Mokytojų, auklėtojų kolegijų pasitarimai rengiami kiekvieną savaitės antradienį        (esant reikalui ir dažniau) naudojant interneto zoom.us platformą.
 • Naujausią informaciją susijusią su nuotoliniu mokymu rasite: volunges.lt: (skiltyje: Nuotolinis mokymas).

Bendro pobūdžio patarimai: emocinė ir fizinė sveikata-laikykitės dienotvarkės. Išlaikykime sveiką protą ir gerus santykius. Vaikai, kurie sunkiau išgyvena pokyčius, stresines situacijas, tikrai patirs nerimą, o dėl to gali nukentėti jų darbas. Todėl,  vaikams ir jų tėvams sudarysime sąlygas virtualioje aplinkoje bendrauti realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku su socialine pedagoge, o tėveliams sutikus ir su psichologe.

Esame užsidarę. Atitverti. Neramu dėl savęs, šeimos ir artimųjų. Išsitrina namų ir darbo erdvė. Normalu, kad apims visokios mintys. Kreipkitės. Dalinkitės. Netylėkite ir nebūkite vieni. Būkime vieni kitiems atrama ir palaikymu.

Tai, kas neveiks pirmą savaitę, tikimės puikiai veiks antrą ar trečią.

Būti sveikiems linkėdama ir visada pasiekiama

Volungės darželio-mokyklos l.e.p. direktorė Edita, mob. 860194627

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis