NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

  • Paskelbta: 2018-04-05
  • Kategorija: Renginiai

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (doc; pdf), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, teikti informaciją formuojamajam vertinimui ir diagnostinę informaciją tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui.

2018 metais bus galima pasinaudoti šiais vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) standartizuoti testai 4 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių)

Mokyklos, norėdama tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę, kartu su standartizuotais testais naudosis ir mokinių klausimynais. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei (4 klasės mokinio klausimynas ).

TVARKARAŠTIS 2017-2018 M. M.

Rekomendacijos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo NMPP.

MOKYTOJO TV  Ką reikia žinoti apie nacionalinį mokinių žinių patikrinimą?

Daugiau informacijos galite rasti www.nec.lt  

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis