Tarptautinis Bakalaureatas Volungės darželyje-mokykloje

 • Paskelbė : Julija Nugarė
 • Paskelbta: 2024-05-29
 • Kategorija: Didžiuojamės

Džiaugiamės ir didžiuojamės, siekdami Tarptautinio bakalaureato statuso ir praėję pirmąjį etapą 2024 m. gegužės 28 dieną. Pasaulinė Tarptautinio Bakalaureato organizacija suteikė Volungės darželiui-mokyklai Tarptautinio Bakalaureato ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinančios darželio-mokyklos kandidatės statusą.

TARPTAUTINIS BAKALAUREATAS. KAS TAI?

Tarptautinis Bakalaureatas (TB), paprastai dar žinomas kaip International Baccalaureate (IB), yra išsami švietimo programa, dėstoma daugiau nei 150 pasaulio šalių ir sudaryta iš keturių pagal amžių skirtų programų. Ugdymas, taikant tarptautinę mokymo programą, yra holistinis, puoselėjantis intelektinius, asmeninius, emocinius ir socialinius įgūdžius.

Tarptautinio Bakalaureato Organizacijos misija skelbia, jog dėmesys skiriamas tarptautiniam supratingumui ir atsakingam pilietiškumui. TB mokiniai tampa kritiškai mąstančiais, užjaučiančiais žmonėmis, kurių mokymasis trunka visą gyvenimą. Jie aktyviai dalyvauja savo šalies ir pasaulio įvykiuose, sąmoningai suvokia humaniškumą, vienijantį visą žmoniją, gerbia kultūrinę įvairovę ir požiūrius, praturtinančius gyvenimą.

1997 metais, Lietuvoje buvo surinkta pirmoji Tarptautinio Bakalaureato programos klasė.

Tarptautinio Bakalaureato organizacija siūlo keturių pakopų ugdymo programas:

 • pradinio ugdymo (IB Primary Years 3-10 );
 • pagrindinės mokyklos (IB Middle Years);
 • diplomo (IB Diploma) programas;
 • karjeros sertifikatą suteikianti vidurinio ugdymo programa (IB Career-related Certificate).

TB pradinio ugdymo programa

Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programą (angl. PYP – Primary Years Programme) sudaro 6 mokomųjų dalykų grupės:

 • Gimtoji kalba
 • Socialiniai mokslai
 • Matematika
 • Menai
 • Gamtos mokslai
 • Fizinis, socialinis ir asmeninis ugdymas

PYP mokymo planas paremtas bendra Tarptautinio bakalaureato organizacijos nustatyta sąvokų ir gebėjimų sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad kiekviena TB PYP mokykla suteiks tinkamą ir pilnavertį ugdymo turinį kaip ir kitos PYP mokyklos visame pasaulyje. Kiekvieno dalyko turinys paremtas nacionalinių ugdymo programų principais, Lietuvoje – ŠMSM ministro įsakymu patvirtintomis atnaujintomis pradinio ugdymo bendrosiomis programomis.

PYP Pradinio ugdymo programą sudaro šešios tarpdisciplininės temos, atrinktos atsižvelgiant į jų svarbą realiam pasauliui. Tarpdisciplininės temos padeda mokytojams parengti ugdymo turinį suskirstant į šešis ciklus:

 • kas mes esame;
 • kur mes esame (vieta ir laikas);
 • kaip mes save išreiškiame;
 • kaip veikia pasaulis;
 • kaip mes ugdome save;
 • kaip mes dalinamės planeta.

TB VOLUNGĖS DARŽELYJE - MOKYKLOJE

Volungės darželyje-mokykloje, vykdant pasirengimą Tarptautinio bakalaureato (pradinio ugdymo – PYP) programų įgyvendinimui, vadovaujamasi visumine vaiko ugdymo koncepcija, kai ugdymas grindžiamas nuostata, jog pasaulis yra integruota visuma, kurioje viskas susiję.

Ruošiantis Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos – PYP – įgyvendinimui:

 • nuo 2-os klasės mokoma anglų kalba;
 • 4-os klasės mokiniams suteikiama galimybė pradėti mokytis antrąją užsienio kalbą;
 • pradinio ugdymo pamokose įvedamos angliškos sąvokos ir terminai integruojant mokomąjį dalyką ir anglų kalbą, organizuojamos kalbos ir dalyko integruotos pamokos;
 • ugdymo turinys integruojamas su socialiniu emociniu ugdymu;
 • TB PYP mokyklos gali rinktis, kokia kalba organizuoti ugdymą – ar viena iš TB darbo kalbų, ar valstybine kalba. Volungės darželyje-mokykloje ugdymas organizuojamas lietuvių kalba, sudarant galimybę integruoti dalyko turinį ir anglų kalbą, t. y. kai kurios pamokos, temos ar pamokos dalys vedamos anglų kalba.

Nuo 2020-2021 mokslo metų pradėtas įgyvendinti informacinių technologijų integravimo į pradinio ugdymo programas projektas Vedliai, kuris Volungėje grindžiamas visuminiu vaiko ugdymu.

Nuo 2020 metų įgyvendinamos šios socialinės – emocinės programos: „Kimochi“ (ikimokyklinio ugdymo gr.) „Zipio draugai“ (priešmokyklinio ugdymo gr.) ir Antrojo žingsnio programa (pradinės klasės). Programos rezultatai svarbūs psichikos sveikatai, patyčių prevencijos, pilietiškumo, lyderystės ugdymui bei akademinei sėkmei.

Nuo 2021 metų pradėtas įgyvendinti projektas „Skaitmeninė matematikos klasė. Eduten Playground platformos integravimas.“ Matematikos mokymosi platforma, kuri padeda mokytis žaidžiant. Kartu su mokymosi rezultatais mokytojams platformoje yra suteikiama realaus laiko mokymosi analitika, kuri padeda geriau suprasti mokinius.

2022 m. Volungės darželiui - mokyklai  suteiktas Sveikatą stiprinančios mokyklos statusas.

Nuo 2023 metų Volungėje įgyvendinama Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva. Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos skatina bendruomenę aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, didina pasitikėjimą.

Nuo 2023 m.  Volungės darželiui-mokyklai suteikta Erasmus+ akreditacija. Diegiama Nuolatinio tobulėjimo metodologija.

Nuo 2023 m. dalyvaujame „OECD Schools+ Network” mokymosi rato programoje, kurioje apie 150 mokyklų iš 40 šalių kuria veiksmingos klasės praktikos priemonių rinkinį.

2023 m. Volungei suteiktas Edukacinių aplinkų kūrimo ambasadoriaus vardas.

Nuo 2023-2024 m. m. į 1 - 4 kl. mokinių mokymosi ugdymo turinį įtraukti tiriamieji darbai ir projektai, kuriuos mokiniai pristatė pavasarį vykusioje tiriamųjų darbų konferencijoje.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis